Ngành nội thất

Máy nén khí

Bộ phận kinh doanh

0972 868 867

Máy nén khí

Hỗ trợ dịch vụ

0972 868 867

Ngành nội thất

đặc thù ngành công nghiệp Nội Thất là sản xuất Theo từng đơn hàng lẻ. do đó sự thay đổi về lưu lượng khí nén rất lớn.

Với ngành Nội Thất chúng ta nên sử dụng máy nén khí 10Hp, 20Hp, 30Hp Biến Tần – Vĩnh Từ để giúp tiết kiệm điện năng. Giảm giá thành sản xuất.

Máy nén khí trong xây dựng

Tháo rời và lắp đặt

Khu vực lắp ráp và đóng gói

Sửa chữa và trang trí

Sửa chữa, trang trí, ngành mộc v.v…thường sử dụng các công cụ dùng khí , như súng bắn đinh.

KHÁCH HÀNG

Scroll to Top