Dệt may - may mặc

Máy nén khí

Bộ phận kinh doanh

0972 868 867

Máy nén khí

Hỗ trợ dịch vụ

0972 868 867

Khí nén đối với ngành may mặc

Với sự phát triễn của ngành khoa học, công nghệ sản xuất 4.0.

Một khi các máy móc trong ngành may mặc được thiết kế tự đồng hóa thì việc sử dụng khí nén là một tất yêu cho quá trình vận hành máy móc công nghệ tự động.

TLC Compressor đơn vị được nhiều Công ty lớn trong ngành may mặc lựa chon nhà cung cấp máy nén khí cho nhà máy.

 

KHÁCH HÀNG

Scroll to Top