Tiêu Chuẩn : ISO 8573-1 năm 2010

I ;Những thử nghiệm và đánh giá chất lượng khí nén, do tổ chức quốc tếxuất bản, những tiêu chuẩn được ví như thước đo của ngành khí nén chúng ta nói đến tổ chức tiêu chuẩn của ISO phát hành .

  • IOS phát hành ra 3 tiêu chuẩn liên quan đến khí né
  • ISO 8573
  • ISO 12500
  • ISO 7183

  ISO 8573-1:2010 được coi như thước đo của ngành khí nén nó hữu ích cho người sử dụng khí nén. ISO8573-1  là nhóm các tiêu chuẩn quốc tếliên quan đến chất lượng của khí nén.

  1. Bảng phân loại độ tinh khiết của không khí.

  ISO8573-1 chứa các bảng phân loại độ tinh khiết của không khí sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chỉ định độ tinh khiết không khí tối thiểu cần thiết tại mỗi điểm sử dụng, dựa trên các loại chất gây ô nhiễm mà bạn cóthể tìm cách loại bỏ: hạt rắn, nước và tổng lượng dầu.

  1. Chỉ định độ tinh khiết của không khí bằng cắch sử dụng các lớp tinh khiế

Trong bảng ISO 8573-1: 2010, các chất gây ô nhiễm khí nén dưới dạng rắn , nước và dầu. Có nhiều mức độ ô nhiễm khác nhau chia thành từng mục giúp lựa chọn mức độ phù hợp. Khi sử dụng ISO8573-1 để xác định độ tinh khiết không khí cần thiết, nó phải được viết theo cách sau:

  1. Viết theo tiêu chuẩn : ISO 8573-1: 2010
  2. Nêu các lớp độ tinh khiết cần thiết ví dụ : ISO8573-1: 2010 (A: B: C).
  3. A là lớp tinh khiết cho các hạt, B là lớp tinh khiết cho độ ẩm vànước lỏng, C là  lớp tinh khiết cho tổng lượng dầu.

II; S kin và huyn thoi ca ISO8573-1 Lp 0

Trong năm 2010, ISO8573-1 đã được cập nhật với việc đưa Lớp 0 vào ba chất gây ô nhiễm. Lớp 0 được giới thiệu là một đặc điểm kỹ thuật cóthể tùy chỉnh của người dùng mà các nhà sản xuất thiết bị và người dùng có thể sử dụng để xác định chất lượng không khí cụ thể sẽ nghiêm ngặt hơn so với Lớp 1. Điều này đã dẫn đến một số sai lầm hoặc lầm tưởng nhất định. Bao gồm các:

1.Khí nén loại 0 không bị nhiễm bẩn.

2.Loại 0 chỉ liên quan đến ô nhiễm dầu.

3.Máy nén Class 0 đảm bảo khí nén không dầu.

4.Giá trị ô nhiễm dầu loại 0 bằng 0 mg / m3.

Sau đây là những sự thật quan trọng cần nhớ:

5.Lớp 0 không chỉ ra rằng không có ô nhiễm.

6.Loại 0 không biểu thị khí nén không dầu.

7.Máy nén Class 0 không đảm bảo khí nén không dầu.

8.Loại 0 không liên quan đến ô nhiễm dầu.

9.Thông số kỹ thuật của Class 0 phải sạch hơn so với thông số kỹthuật của chất gây ô nhiễm Class 1 tương ứng.

III: Bộ TCVN 11256 (ISO 8573-1), Không khí nén bao gồm các phần sau:

– Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.

– Phương pháp xác định hàm lượng son khí của dầu.

– Phương pháp cho đo độ ẩm.

– Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.

– Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.

– Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.

– Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.

– Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.