Sử dụng bộ Biến Tần tích hợp Motor Vĩnh Từ cho khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội so với biến tần tích hợp motor truyền thống. Tăng mức tiết kiệm điện năng lên 30%.

Showing all 9 results