Đây là dòng máy nén khí đặc biệt. chủ yếu được sử dụng cho ngành thổi chai PET và ngành dầu khí.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Scroll to Top