Thước Đo Nhớt Máy Nén Khí

Công dụng:

-Kiểm tra lượng dầu trong máy

-Quan sát màu dầu để thông báo cho chúng ta biết thời gian thay dầu máy nén khí

Nguồn gốc: (Desigaed by TLC) : TLC OEM

Liên hệ: 0888.757.445

Scroll to Top