Van Áp Lực

Công dụng: Đóng ngắt dòng không khí đi vào đầu nén máy nén khí.

Nguồn gốc: (Desigaed by TLC) : TLC OEM

Liên hệ: 0888.757.445

Liên hệ: 0972868867