Tách dầu ngoài máy nén khí

* Công dụng:  Tách dầu khỏi khí nén trước khi ra khỏi máy nén khí.

* Nguồn gốc (Desigaed by TLC) : TLC OEM

* Giá cả liên hệ: 0888.757.445

Scroll to Top