Van 1 Chiều Hồi Dầu

Công dụng: Ngăn không cho lưu lượng dầu và khí quay ngược trở lại lọc tách dầu (bình dầu) khi máy nén khí dừng. Nó đảm bảo cho dầu và khí chỉ đi về một hướng

Nguồn gốc: (Desigaed by TLC) : TLC OEM

Liên hệ: 0888.757.445

Scroll to Top